woensdag 12 juli 2017

Praktische info betrefffende Toelatingexamen 2017


Het officiële leerstofoverzicht en de inschrijvingsdata voor het toelatingsexamen 2017 zijn bekend! Graag willen wij u op de hoogte houden van alle praktische informatie: lees deze dan ook aandachtig en vergeet je zeker niet in te schrijven en tijdig te betalen!

Planning

Noteer alvast volgende data in je agenda:


Eerste examenmoment

Woensdag 1 maart 2017: start inschrijving
Maandag 15 mei 2017: uiterste inschrijvingsdatum
Maandag 24 mei 2017: uiterste betaaldatum
Dinsdag 4 juli 2017: eerste examenmoment
Woensdag 12 juli 2017: bekendmaking resultaten


Tweede examenmoment

Donderdag 13 juli 2017: start inschrijving
Maandag 31 Juli 2017: uiterste inschrijvingsdatum
Woensdag 9 augustus 2017: uiterste datum waarop de gelden binnen moeten zijn.
Dinsdag 29 augustus 2017: tweede examenmoment
Dinsdag 5 september 2017: bekendmaking resultaten

Praktisch

Locatie: Brussels Expo, Belgiëplein 1, 1020 Brussel
Inschrijving: Via de website van het toelatingsexamen. Je dient je aan te melden met een persoonlijk e-mailadres. Vervolgens ontvang je een paswoord dat je kan aanpassen. Houd dit paswoord zorgvuldig bij. Je bent pas succesvol ingeschreven wanneer de betaling tijdig en correct werd uitgevoerd. Let op: de aanvraag voor ondersteunende maatregelen dient apart te gebeuren. Voor meer informatie raadpleeg je de website.

Betaling:De kostprijs bedraagt 35 euro per examenmoment.
Nadat je je hebt geregistreerd, krijg je een e-mail om het inschrijvingsgeld te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling. Houd rekening met de uiterste betaaldatum!

Wat was nieuw sinds 2016?

Planning: Het aantal vragen blijft ongewijzigd: 60 vragen voor KIW en 60 vragen voor IVV. De planning van het KIW-gedeelte verandert wel:
KIW deel 1 (voormiddag): 40 vragen. 10 vragen per wetenschappelijke discipline (wiskunde, fysica, chemie en biologie).
KIW deel 2 (namiddag): 20 vragen. 5 vragen per wetenschappelijke discipline (wiskunde, fysica, chemie en biologie).
Nadien volgt IVV, dat ongewijzigd blijft.

Duur: Het examen zal een half uur langer duren dan in 2015. Het start om 9u30 in plaats van 10u en duurt tot 17u15.

Inzage: De inzage gebeurt sinds vorig jaar digitaal (uitgezonderd de communicatieproef). 

Te kennen leerstof KIW

Wiskunde: beperkte wijzigingen
Fysica: diverse veranderingen, schrappingen, verduidelijkingen, toevoegingen
Chemie: diverse veranderingen, schrappingen, verduidelijkingen, toevoegingen; alsook diepgaander en gedetailleerder.
Biologie: diverse veranderingen, schrappingen, verduidelijkingen, toevoegingen; alsook diepgaander en gedetailleerder. Verder is er ook een reorganisatie van de te kennen leerstof.

Een uitgewerkt overzicht van de te kennen leerstof vind je hier.

Vanaf 2018 zal het toelatingsexamen grondig wijzigen. Later meer hierover!

We zijn ook opnieuw van start gaan met ons online vragenforum, waarop je steeds terecht kan met je vragen.

We wensen je alvast heel veel succes met de verdere voorbereiding van het toelatingsexamen tijdens de zomer. Klik hier voor meer info over het Rebus Studiebegeleidingstraject.

Toelatingsexamen arts/tandarts: Niet geslaagd, wat nu?

Toelatingexamen arts/tandarts: Niet geslaagd, wat nu?

voorbereiding op toelatingsexamen geneeskunde 2017


Op 4 juli 2017 werd voor het 21ste jaar de toelatingsproef voor arts en tandarts georganiseerd in de paleizen van Brussels Expo. Ieder jaar kijken meer dan 5.000 studenten vol verwachting uit naar hun resultaat.

Ook dit jaar bestond het ingangsexamen uit twee delen, namelijk “Kennis en Inzicht in de Wetenschappen” (KIW) en “Informatie Verwerven en Verwerken” (IVV). Er werden in totaal 120 vragen gesteld: 60 vragen voor KIW en 60 vragen voor IVV.

De resultaten voor dit examen liggen in de lijn van de verwachtingen. Het examen was duidelijk minder moeilijk dan vorig jaar, en was ook goed opgesteld. De slaagcijfers liggen dan ook een pak hoger dan de voorbije jaren. In totaal slaagden 752 personen op 5.030 effectieve deelnemers voor het toelatingsexamen. Dit brengt het totale slaagcijfer voor juli 2017 op 15%. Dit zijn bijna 3% meer geslaagden dan juli 2017. In de referentiegroep (de deelnemers die 18 jaar zijn geworden en worden in 2017, en die in 2016-2017 in het laatste schooljaar secundair onderwijs in Begië zitten) slaagden 449 deelnemers of 21%. Het slaagcijfer ligt hier 7% hoger dan vorig jaar. Enkel de buitenlanders scoren minder goed: 6% geslaagd ten opzichte van 7,6% vorig jaar (dit jaar waren er opvallend meer Nederlanders onder de deelnemers). Wij feliciteren graag alle geslaagden! Ze hebben dit meer dan verdiend. En uiteraard een heel groot compliment voor iedereen die heeft meegedaan en zich volledig heeft ingezet. Zij verdienen een tweede kans op dinsdag 29 augustus.

Moeilijk toelatingsexamen in augustus 2016 – wat kunnen we hieruit leren?
De laatste jaren is er wat ophef ontstaan rond dit ingangsexamen omdat de slaagcijfers aan de lage kant waren, veel studenten hun uitslag aanvechtten en er vaak discussie ontstond in verband met vraagstelling en antwoorden.

Vorig jaar was er ons inziens terechte kritiek over de moeilijkheidsgraad van het examen. Vooral wiskunde was in augustus 2016 een stuk moeilijker dan vroegere edities. Juli 2016 was volgens ons niet echt moeilijker, maar wel anders dan vorige edities. Om die verandering en hoge moeilijkheidsgraad op te vangen en toch voldoende kandidaten te laten doorstromen naar de opleiding arts en tandarts besliste de examencommissie om voor de beide examenmomenten (juli en augustus 2016) 3 bijkomende punten toe te kennen, gelijk verdeeld over de beide onderdelen. Een student slaagt voor het ingangsexamen als hij voor beide onderdelen (KIW en IVV) slaagt (minstens 10 op 20 haalt) en in totaal voor beide onderdelen samen minstens 22 op 40 scoort.

Een gemakkelijk examen in juli betekent niet noodzakelijk een gelijkaardig examen in augustus. Wil je je kansen verder optimaliseren, neem dan geen enkel risico en probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden tijdens de zomer, al dan met professionele ondersteuning

Waarom is het toelatingsexamen voor veel studenten een zeer zware hindernis?
Het toelatingsexamen bevraagt de leerstof van de 2de en 3de graad secundair voor de vakken wiskunde, fysica en scheikunde, samen met de leerstof van biologie van de 3de graad.
Voor leerlingen uit een goede wetenschappelijke studierichting (wetenschappen-wiskunde 6u of meer of aanverwante studierichting) is deze leerstof absoluut niet moeilijk. Er moeten geen nieuwe onderwerpen gekend worden, enkel de vroeger geziene leerstof herhalen.

Wij onderkennen 5 factoren die een serieuze invloed hebben op het slaagcijfer:

  • ·      De omgevings factor
Dit jaar namen opnieuw meer dan 5000 studenten (5.048) deel aan het examen op Brussels Expo. Dit is dus een groots opgezet evenement dat bijzonder veel indruk nalaat op een leerling uit het secundair onderwijs. Enige stress is dus niet vreemd.

  • ·      Tijdsdruk
Er moeten 120 vragen worden opgelost, waarvan 60 voor KIW. De deelnemers beschikken over 4,5 minuten per vraag. Niettegenstaande het rekenwerk duidelijk vermindert, is een goed time-mangement uiterst belangrijk.  De kennis moet paraat aanwezig. Veel tijd om na te denken is er niet.

  • ·      Rekenmachine
Studenten mogen geen rekenmachine of andere hulpmiddelen gebruiken op de toelatingproef terwijl ze tijdens hun studies secundair onderwijs altijd een rekenmachine hebben gebruikt. Dit vraagt een duidelijke aanpassing tijdens de voorbereiding en op het examen.

  • ·      De hoeveelhied leerstof
Dit is voor ons de allerbelangrijkste en meest onderschatte factor. In totaal gaat het om 4 jaar leerstof (3de tot en met 6de middelbaar) voor de vakken wiskunde, fysica, scheikunde en 2 jaar voor biologie (5de en 6de). Als we alles bij elkaar tellen komen we uit op 42 trimester leerstof voor de 4 vakken samen. Dit is echt gigantisch voor een student secundair onderwijs. 

  • ·      Het examen is Multiple Choice
Dit betekent dat men de leerstof nog beter moet kennen dan voor een ‘open vragen examen’/examen met open vragen. Twijfel slaat vaak toe bij meerkeuze mogelijkheden en is meestal een slechte raadgever voor studenten. Vrouwelijke studenten hebben het daar schijnbaar lastiger mee dan hun mannelijke collega’s, volgens onderzoekers aan de VUB. Daarbij komt een negatieve giscorrectie, waardoor een foutief antwoord heel erg fout is, daar 33% van de punten afgetrokken wordt.

De leerstof voor het toelatingsexamen is dus niet moeilijk maar wel zeer veel en je moet het zeer goed kennen!

Hoe kan  ik  slagen tijdens het tweede examenmoment op 29 augustus 2017?
VOORBEREIDING is cruciaal! Om de volledige leerstof perfect onder de knie te krijgen heeft een student gemiddeld 300 uur studeertijd nodig. Aan een gemiddelde van 8 uur per dag kom je al snel bij 37 dagen. Dit betekent minstens vijf weken!

Starten met je voorbereiding op 24 juli is dus aangewezen als je de slaagkansen optimaal wil houden. Dit is ook de datum waarop wij starten met onze groepslessen.  Je kan de stof misschien op een kortere tijdspanne 'blokken', maar gezien het om wetenschapsvakken gaat, heb je meer verwerkingstijd nodig.

Vanaf 2018 wijzigt het toelatingsexamen grondig.
Minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft voor volgend jaar een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd: een apart examen voor geneeskunde en tandheelkunde en een numerus fixus (enkel de best gerangschikten gaan door) in plaats van een numerus clausus (de geslaagden gaan door). Daarnaast zijn ook inhoudelijke aanpassingen (bijvoorbeeld handvaardigheden voor tandartsen) mogelijk. Deze wijzigingen moeten nog goedgekeurd worden door een commissie en de Vlaamse Regering. Meer nieuws wordt verwacht begin volgend jaar en we houden jullie graag op de hoogte!

Tot slot willen wij jullie allemaal een hele aangename zomer toewensen en voor degenen die gebruik gaan maken van het tweede examen moment: heel veel succes en jullie kunnen uiteraard altijd bij ons terecht voor vragen en ondersteuning via ons vragenforum!


Jan Bruwier
Hoofdverantwoordelijke Rebus Studiebegeleiding Leuven en Kortrijk

0475/25.50.70

woensdag 8 juni 2016

10 studietips om de blok en examens te overleven!!

studietips voor blok en examens
We zitten volop in examentijd en dan is het goed om nog eens alle mogelijke blok- en examenscenario's te overlopen. Wondermiddelen bestaan jammer genoeg niet (zeker ook geen doping gebruiken!) maar hierbij toch alvast een aantal mogelijke tips om deze periode zo goed mogelijk te overleven:
1. Draag een horloge 
Hoe old-school! Maar o zo handig. Velen onder ons gebruiken hun smartphone om het uur te checken, maar dat zorgt meteen voor een hoop afleiding in de vorm van rode 1-e
tjes op je communicatie app’jes. Met een horloge los je dat in één beweging op (en het staat nog cool ook).  Daarom geven we nu ook een hologe weg naar aanleiding van het EK voetbal. Ga naar onze Facebook pagina en win een Belgium EK Ice Watch: Klik hier!
2. Examenroosterkennis 
Een goede voorbereiding is cruciaal en een gewaarschuwd mens is er twee waard. Zorg er dan ook voor dat je altijd perfect weet wanneer je volgende examen start, waar het doorgaat en wat je precies moet kennen. Druk je examenrooster af, plak het op de deur van je toilet, de binnenkant van de koelkast en zorg ervoor dat je geen verassingen te verduren krijgt.  
3. Beloon jezelf 
Geraak je maar niet op het einde van het hoofdstuk? Beloon overwonnen paragrafen door op het einde van de paragraaf strategisch een snoepje te leggen. Telkens je de leerstof binnen hebt, mag het gummibeertje ook naar binnen.  
4. Google is je vriend 
Google weet alles, Google ziet alles, Google helpt met alles. De kans is groot dat het examen waar je voorstaat ooit al eens werd afgelegd en dan kan je er meteen van uitgaan dat Google daar een kopietje van heeft.  Voor meer info rond de vragen die bijvoorbeeld op het toelatingsexamen (tand)arts worden gesteld, klik hier. 
5. Visualiseer je leerstof 
Bij vakken zoals fysica of chemie is het soms moeilijk om vanuit de tekst de beschreven processen te begrijpen. YouTube kan hier een uitkomst bieden. Een mooi voorbeeld is het het kanaal van The Royal Institution: https://www.youtube.com/user/TheRoyalInstitution 
5. Lachen in de pauze 
Om je hersenen de kans te geven de leerstof te kunnen opnemen is het belangrijk dat je op regelmatige tijdstippen pauzeert.  Lachen is het ultieme pauzemiddel, bij Rebus studiebegeleiding schrijven we hiervoor dan ook tien minuutjes Zap de Spion per uur voor. Aanrader! https://www.youtube.com/user/LeZap2Spi0n
6. Praten! 
Je bent klaar met studeren voor je volgend mondeling examen, maar je wil zeker zijn dat wat je zegt goed overkomt? Zet je teddyberen, huis- of kotgenoten op een rij en laat ze je wat vragen stellen.  Dan heb je meteen een portie zelfzekerheid binnen. 
7. Facebook vrienden to the resque! 
Het is een goed idee om een Facebook groepje te starten met je klasgenoten of in te stappen in een groep rond bepaalde vakken. Lotgenoten kunnen je helpen met samenvattingen en je hebt meteen een dankbaar publiek om tegen te klagen. Ook mooi meegenomen! Studeer je voor het toelatingsexamen geneeskunde dan vind je hier een leuke Q&A site voor je vragen
8. Beperk koffie 
Cafeïne kan je helpen scherp te blijven, maar een teveel aan koffie kan ervoor zorgen dat je slaappatroon verstoord geraakt. Starbucks met mate dus. 
9. Work out 
Studeren komt vaak neer op uren en uren achter je bureau, vaak in een erg slechte houding. Daarom is het belangrijk dat wanneer je je studieplanning opmaakt, je tijd voorziet voor sport.  Je hoeft geen halve marathon te lopen, maar een toertje rond de blok op de fiets doet wonderen. 
10. Begeleiding 
Sometimes you can do everything right, and still lose” – Jean Luc Picard. Heb je alles gedaan wat je kon, maar je krijgt die fysica, wiskunde, rechten,… noot maar niet gekraakt? Contacteer ons via info@rebus.be en samen kijken we welke studiebegeleiding voor jou de juiste is. 
We wensen je alvast heel veel sterkte is deze moeilijke periode en ook heel veel succes met jullie examen!!!

Over de auteurs: Jan Bruwier is hoofdverantwoordelijke van Rebus studiebegeleiding in Leuven en Kortrijk. Stephanie Theunissen en Nicky Hoofwijk zijn psychologen en werken momenteel als studiecoach bij Rebus.

Wil je graag reageren in verband met dit artikel? Dit kan via email, Website, Facebook, Twitter, Google+ of onderaan deze blogpost.